Skip to content

Reivindicacions

Reivindicacions

LES NOSTRES REIVINDICACIONS SÓN LES SEGÜENTS:

BLOC LEGAL

1.- Pensions com un dret constitucional, amb caràcter de dret fonamental, complementant les cotitzacions socials amb aportacions finalistes i no amb préstecs a la Seguretat Social que donen falsa imatge d'endeutament.
2.- Restablir la Jubilació Ordinària als 65 anys.
3.-Jubilació anticipada sense penalitzar amb 40 o més anys de cotització.
4.- Incorporar a el Règim General de la Seguretat Social de tots els règims especials.
5.- Derogació de les Reformes Laborals de 2010 i 2012 i de les Reformes de les Pensions de 2011 i 2013
6.- Oposició i rebuig a l'Pacte de Toledo.
7.- Exigir la derogació de la reforma de l'article 135 de la Constitució.

BLOC ECONÒMIC

1.- La Pensió mínima, sigui quin sigui el seu règim i tipus ha d'igualar-ho immediatament a l'SMI i, juntament amb ell, arribar a, al més aviat possible, el 60% de l'Salari Medi Nacional, segons recomanació de la Carta Social Europea.
2.- Les pensions es revaloritzaran automàtica i anualment basant-se l'IPC. Proposem l'elaboració d'un IPC aplicable a les pensions recalculat segons la cistella de la compra mitjana de les persones pensionistes.
3.- Actualització i recuperació econòmica de les pensions basant-se l'IPC acumulat des de l'any 2011
4.- Pensions mínimes amb quantia digna per sobreviure.
5.- Combatre el frau fiscal dels falsos autònoms i autònomes.
6.- Reforma fiscal justa i progressiva. Persecució de l'frau fiscal, de l'economia submergida, de la utilització de paradisos fiscals i de el frau laboral.

BLOC SOCIAL:

1.- Homologació de les Prestacions per incapacitat a nivells europeus.
2.- Eliminar la doble tributació dels diferents tipus de pensions.
3.- Desaparició de la Bretxa de gènere en les pensions.
4.- Ple i immediat funcionament de la Llei de la Dependència.
5.- Eliminar tot tipus de copagament i / o repagament. Restablir els drets sanitaris.
6.- Garantir els serveis bàsics (energia, aigua ..) per a les rendes més baixes.
7.- Atenció digna i integral (infraestructures i serveis) per a la gent gran.
8.- Reivindicació i ple desenvolupament dels drets humans.
9.- Defensa dels Serveis públics.
10.- Pensions de viduïtat a el 100%.

Reivindicaciones

Document complet reivindicacions

Català