Skip to content

Argumentari

Argumentari

Volem combatre les mentides, les mitges veritats i els silencis sobre les Pensions Públiques, fomentats i pagats pels poderosos interessos econòmics que defensen els plans de pensions privats, en què res no impedeix que s’hi col·loquin els valors tòxics de la banca. La veritat sovint la descobrim al cap de molts anys, en el moment d’anar a cobrar la pensió.

REVELACIONS VIVES I PRECISES

SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONS

Com va retallar les pensions el PP?

Amb la derogació de la llei que incrementava les pensions d’acord amb l'IPC anual i la implantació del nou índex de revaloració (0,25%) i del factor de sostenibilitat, el govern del PP volia estalviar-se uns 33.000 milions d'euros al llarg dels 9 anys que van de 2014 al 2022. Això no obstant, la retallada més forta es produiria amb l'enduriment dels requisits per accedir a la pensió, que prenien 25 anys de vida laboral en lloc de 15 per calcular les pensions, sense omplir totes les llacunes de cotització i amb un límit al complement a mínims. Tot plegat havia de generar pensions inferiors a les mínimes actuals. Les retallades a les pensions ja havien estat aplicats per Zapatero quan no hi havia dèficit i a més hi havia reserves. Ho va fer perquè li ho va ordenar el gran capital a través de la Troika enviada per l?Unió Europea. Amb els 37.500 milions que hom preveu retallar fins al 2022 volen pagar una gran part del rescat-estafa de la banca.

Afecta més als ja jubilats o als futurs pensionistes? (Als futurs) .

Si posem l'exemple d'un pensionista jubilat als 65 anys l'any 2011 amb una pensió de 1001 euros, la congelació del 2011 de Zapatero li suposa que al llarg de la seva vida potencial de pensionista deixarà de cobrar 6.050 €, al que cal afegir 4.640 € de reducció segons l'IPC de 2012. A més a més, se li va afegir la reducció anual permanent que significa l'última reforma del PP amb les tisores de l'índex de revalorització (el famós 0,25%) i el factor de sostenibilitat.

Als treballadors en actiu i futurs pensionistes els afecten tots els aspectes assenyalats, llevat de les congelacions de les pensions actuals. Sobre ells tindran un efecte reductor de la pensió inicial superior al 20%. Tot plegat sense comptar impactes addicionals negatius com ara la disminució de cotització en el subsidi d'atur, les carreres laborals intermitents, la minoració de salaris etc. L'impacte de gènere és molt negatiu per a les dones ja de per si discriminades (la seva pensió mitjana és d'uns 400 € inferior a la dels homes)

Quan remeti la crisi cessaran les retallades a les pensions?

Les retallades de les pensions de jubilació i invalidesa venen de molt abans de la crisi i seguiran després (si no ho impedim). Deteriorar i desprestigiar el sistema públic és el primer pas per introduir el negoci bancari de les pensions privades. Les pensions de jubilació i invalidesa van patir retallades en successives reformes des del Pacte de Toledo i això quan l'economia anava molt bé i el finançament de les pensions creava excedents cada any. L'objectiu del poder financer és la privatització del sistema públic de pensions, traslladar centenars de milers de milions d'euros d’allò públic als seus negocis privats, tot sabent que si detecten que un negoci anirà malament se’l poden «vendre» al fons de pensions, la qual cosa és més discreta que vendre subordinades, preferents i productes tòxics a vídues i pensionistes. En definitiva, el problema no és conjuntural per la crisi; és estructural pel canvi de model.

¿Mi pensión es un derecho? (SI), ¿qué se puede alterar? (NO)

Quan et reconeixen una pensió de jubilació o invalidesa contributiva és perquè has complert una sèrie de requisits exigits per llei. Reconegut el dret que t'has guanyat durant la teva vida laboral, ara no poden dir-te que depens d'altres factors sobrevinguts aliens a les exigències i requisits que ja has complert. La teva pensió te la vas guanyar legalment tu. És proporcional a les teves cotitzacions i l'estat té l'obligació de pagar-te-la mentre vives. Per un principi de seguretat jurídica, el dret reconegut és inalterable. Si ens toquen la pensió ens roben. És un insult a la intel·ligència que et diguin ARA que la teva pensió depèn de les cotitzacions dels treballadors en actiu. Això ho podrien haver dit i aplicat quan es va crear la Seguretat Social i ara la suma dels excedents ens donaria una «guardiola» de les pensions de més de 500.000 milions d'euros.

On van anar a parar les cotitzacions de tota la meva vida laboral?

El sistema de SS a Espanya és un sistema de Repartiment basat en la solidaritat i caixa única entre generacions i entre els diferents règims i contingències. Des de la seva creació les cotitzacions socials van cobrir folgadament el pagament de les pensions. Els excedents de 44 anys consecutius entre 1967 i 2011 van ascendir a més de 500.000 milions d'euros i es van destinar a sufragar despeses que l'Estat havia de cobrir amb impostos. No es van posar en una guardiola. Moltes rebaixes d'impostos es van fer perquè es disposava de l'excedent de les cotitzacions a les pensions. Per això, l'estat era i hauria de ser el garant de sistema, del seu finançament de les pensions i de la seva gestió. No se’n pot desentendre ara.

¿Les pensions s'han de finançar només amb les cotitzacions socials? (NO) (NO)

A Espanya des que va entrar en vigor l’1 de gener del 1967 l'actual sistema de Seguretat Social quedava molt clara la responsabilitat exclusiva de l'estat en el finançament de les pensions. A canvi, l'estat s'embutxacava el gran excedent de les cotitzacions dels treballadors que no calia per al pagament de les pensions. Si ho haguessin col·locat en una guardiola, avui tindríem 560.000 milions d'euros. Va ser després del Pacte de Toledo (PT) - quan van veure que cada vegada sobraven menys diners - que es va canviar la llei amb nocturnitat i traïdoria i sense que ningú protestés. Llavors va ser quan es va plantejar que s'havien de pagar les pensions tan sols amb les cotitzacions. Es va crear una guardiola però amb zero euros, no amb 560.000 milions.

Això si, amb excepcions. L'estat segueix garantint dins dels seus Pressupostos i amb els impostos que paga tothom les pensions dels polítics, les de les forces armades, les dels alts funcionaris i les de molts col·lectius que si haguessin de cobrar en raó del que cotitzen els que estan en actiu no tindrien pensió. En conseqüència, si la Constitució ens fa iguals en drets també les pensions de tots els treballadors haurien de seguir estant garantides per l'estat. Tal com va passar des de 1967 fins al Pacte de Toledo. I com el tenen encara alguns col·lectius privilegiats. Si ens resignem a aquest canvi de criteri veurem l'enfonsament de les nostres pensions.

És veritat que no hi ha diners per pagar les pensions? (NO és veritat) .

Quan el frau fiscal frega els 90.000 milions; quan la pressió fiscal a Espanya està 7 punts per sota de la UE; quan hi ha diners per rescatar la banca; quan la corrupció omple els paradisos fiscals, dir que no hi ha diners és una fal·làcia. A més, l'estat venia destinant al pagament de pensions un percentatge del Producte Interior Brut (PIB); és a dir, de la riquesa que es crea cada any, substancialment inferior al de la UE 15. La clau del finançament i, per tant, de la sostenibilitat de les pensions està en la riquesa que es crea i en com es distribueix. És vergonyós dir que som el país d'Europa que ha crescut més - més d'un 3% - i donar als pensionistes un augment de l'0,25%. ¿Qui es queda aquest augment de el 3% de la riquesa del país?

El súmmum és que, quan el govern vol donar avantatges econòmics als empresaris, molt sovint tria donar-los reduccions de les cotitzacions socials, la qual cosa posa en perill les pensions al reduir els ingressos. En tot cas, que rebaixi el preu abusiu de l'electricitat a Espanya que està fent que les empreses químiques marxin a altres països europeus amb l'electricitat més barata.

Per què tenen tant interès en fer-nos por? (Per privatitzar) .

Des de finals dels anys 80, el FMl, el BCE, el Banc Mundial, entitats financeres, grans bancs i asseguradores van promoure una campanya que persisteix, consistent a fer-nos creure que el sistema de públic de pensions està abocat a la fallida que segons ells tindria lloc l'any 2002. Naturalment els pronòstics van resultar ser falsos i el sistema de pensions va continuar llançant superàvit fins a l'any 2011 però ells van seguir amb les mateixes perquè del que es tractava i es tracta és de convèncer a tota la societat que el sistema és inviable. Per a obligar al fet que els treballadors dipositin els seus estalvis en Plans de Pensions Privats (PPP), prèviament han de convèncer-los que quan ells es jubilin ja no hi haurà pensions públiques. Lamentablement estan convencent a molts joves que renuncien a defensar els seus drets.


SOBRE ALLÒ QUE ENS VOLEN IMPOSAR (fons de pensions, Motxilla Austríaca, PPE)

Els plans de pensions privats van bé? Són aconsellables? (NO)

L'OCDE va calcular que la rendibilitat dels plans de pensions Privats (PPP) a Espanya entre 2008 i 20l2 va ser negativa en termes reals. Són un gran engany. Són molts els PPP de llarga durada que tenen pèrdues reals i són la majoria els que et donen menys diners del capital que es va dipositar, si mesurem el seu poder adquisitiu. L'esquer dels incentius fiscals en dipositar els diners pot ser superat pel cop de destral fiscal en recuperar-los. A les entitats financeres allò que els interessa és captar diners que ja no es podran retirar fins que el treballador es jubili. Ningú garanteix que els plans i fons d'inversió no se’n vagin en orris, especialment aquells que es comprometien a donar al pensionista unes prestacions «segures». De fet ja ha passat a diferents països. En el cas d’aquells Plans en què només es comprometen a administrar, ningú garanteix que la Banca no els endossi "preferents", "subordinades" o qualsevol títol o acció que pensin que pot perdre valor i que els pensionistes ho descobreixin al cap d'anys quan hagi prescrit tot possible delicte. Compte! Al Periódico de Catalunya de 3 d'abril de 2019, el Governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Clos, diu que la banca té més actius tòxics ara que abans de la crisi. A més, com a mínim, la banca sempre guanyarà unes comissions de l'1,5% anual, la qual cosa significa que si les pensions fossin privades guanyarien uns 2.400 milions d'euros a l'any en comissions. Cal notar que, com que són comissions sobre el capital acumulat, és cada any (i no una sola vegada) que als diners ingressats en aquest any concret els hi treuen aquest tant per cent. És a dir, any rere any es queden aquest l'1,5% del capital aportat aquest any, de manera que al cap de 20 anys s'hauran quedat un 30%. Quan hom es jubila, del capital que ha dipositat des de jove, fa 30 anys, s'haurà evaporat en comissions un 45%. Però atenció, no s'acaba aquí el saqueig dels teus estalvis. Quan et jubiles, en convertir els estalvis en pensió es queden una part com a prima de risc per si vius més que l'esperança de vida. Si vols que la pensió s'actualitzi amb el cost de vida, ve un altre «cop de destral» a la teva pensió inicial i si vols un benefici per al teu cònjuge vidu, hi haurà una altra retallada. És a dir, pagues per tot el que és gratis en el sistema públic de pensions. La publicitat és absolutament enganyosa, ja que amb tants diners en joc es poden pagar periodistes, tertulians i economistes perquè no informin de la nul·la rendibilitat de la immensa majoria dels plans de pensions privades. A ningú se li informa que per poder cobrar quan es jubili una pensió de 898 euros hauria d'haver acumulat (i que no s'hagin «evaporat») 272.000 euros en el Pla, Qui pot permetre’s aquest luxe?

Què és la «Motxilla austríaca»? (O l'obsessió per lliurar a la banca diners dels treballadors)

La «Motxilla austríaca» és com un petit fons de pensions privat al qual s'aporta un percentatge del salari brut (a Àustria, el 1,53%), però que es rescata i es gasta quan un treballador és acomiadat o per qualsevol raó es queda sense feina, no quan es jubila (tret que mai hagués estat aturat). Amb la seva «Motxilla austríaca» es considera que el treballador ja ha estat indemnitzat per avançat, de manera que qualsevol futur acomiadament és gratis per a l'empresari.

La Motxilla austríaca es basa en un model que es va implantar sense grans problemes a Àustria quan era un país amb una taxa d'atur de l'3,8% el 2008 (ara només ha pujat a l'4,8%). A més a més, els contractes temporals en aquell país representen un 9,2% davant el 23,1% a Espanya . Però sobretot tinguem en compte que en aquell país no hi havia indemnització per acomiadament com la que tenim a Espanya..

Naturalment, els diners de les «motxilles», en lloc de ser custodiats per l'Estat o la Seguretat Social, invertint en deute públic espanyol que paga un interès garantit per la Constitució, anirien a fons administrats pels bancs que cobren comissions, (igual que passa amb els fons de pensions privats). A més, no cal recordar com tracten els clients quan tenen la temptació de encolomar-nos "subordinades", "preferents", "bons escombraries" o tot allò que els bancs vulguin treure’s de sobre sense perdudes. Aquestes males pràctiques, cas de reproduir-se, podrien camuflar-se durant molts anys, llevat que hi hagués una situació d'atur molt generalitzat que els obligués a pagar al mateix temps a molts "motxillers" acomiadats i no poguessin fer-se’n càrrec. En qualsevol cas, sempre tindrien el consol que els delictes d'administració deslleial prescriuen amb el temps i que a la fi la culpa seria del Banc d'Espanya o de qualsevol complaent entitat «controladora» per no haver fet bé la seva feina.

Es repeteix la jugada : si per donar a la banca els Fons Privats de Pensions pretenen arruïnar primer el Sistema Públic de Pensions; ara per donar-los la «Motxilla Austríaca» aspiren a arruïnar el Sistema d'indemnitzacions per acomiadament que paguen les empreses i la quantia de la qual a Espanya ve regulada per llei.

Actualment, en cas d'acomiadament, un treballador rep 20 dies de salari per any treballat (33 si és acomiadament improcedent) amb un límit de 12 mesos (24 si és improcedent). A més de pagar les indemnitzacions laborals, aquestes indemnitzacions tenen prioritat sobre els altres creditors quan es liquida una empresa i si no es poguessin cobrir poden ser completades amb ajudes de l'administració. Tot això és el que haurà de desaparèixer o reduir perquè «la motxilla austríaca» semblés una cosa positiva.

Es diu que el 23% dels treballadors temporals es beneficien poc del sistema actual d'indemnitzacions. Pot ser cert i la bona solució seria reduir la taxa de temporalitat. No pas adoptar la Motxilla austríaca que, per exemple, només li aportaria a la motxilla del treballador mileurista que hagués tingut, per exemple, un treball d'un mes de durada, un 2% de 1000 € ; és a dir, 20 euros. En comptes de l'embolic de dipositar-los en la «motxilla» gestionada per un banc, seria millor que li donessin directament en mà aquests 20 € com a indemnització. Segur que a l'endemà ja se’ls hauria gastat en menjar.

Pensem que el sistema actual de pagament d'indemnitzacions encareix i frena els EROs d'empreses amb beneficis que només busquen guanyar més, acomiadant treballadors ben pagats. Constitueix un fre a les deslocalitzacions que amenacen a convertir en un desert industrial parts del nostre país o a la seva totalitat, si les empreses es deslocalitzen a un país de menors salaris. No els ho posem més fàcil a aquests empresaris, amb la Motxilla Austríaca!

Una Pregunta-Test: Si els treballadors diguessin que accepten la Motxilla Austríaca per a les ocupacions temporals o per a totes (la qual cosa és dubtosa, ja que no els interessa que el seu acomiadament gratis) i l'única condició que imposessin fos que els diners de cada treballador, en comptes de guardar-la Banca els guardés la Seguretat Social invertits com es comentava més amunt en Deute Públic de l'Estat, ¿els seguiria interessant a tots els partits que la defensen, implantar la Motxilla Austríaca? O tot és un ardit per donar diners a la Banca?

Què és el «Producte Europeu de Pensions Individuals»? (O de nou, l'obsessió per lliurar a la banca diners dels treballadors)

Hi ha una disposició votada pel Parlament Europeu per desgravar els diners que el treballador aporti a aquests plans de pensions privats. És a dir, es tracta de renunciar a ingressar impostos que poden ser utilitzats en benefici de tots, per afavorir a la minoria econòmica que pot pagar-se aquests plans de pensions.

La Unió Europea tracta de posar a disposició del Sistema Financer - és a dir, dels bancs- els estalvis dels treballadors. Amb aquests diners, pensa que es deslliurarà del problema d'haver de rescatar la banca en el futur - si segueixen amb les seves pràctiques de casino que la Unió Europea no s'ha atrevit a prohibir-, al contrari d’allò que es va fer durant la crisi de 1929. Els fons de Pensions Privats seran el "banc dolent", on els bancs vendran o s'endossaran valors falsament "segurs" com ara les "preferents" i les "subordinades" o els productes garantits amb la qualificació AAA per les agències de Classificació (Standar & Poor's, Moody's i Fitch), com la que van atorgar als "derivats" de les hipoteques subprime que, quan es va descobrir que eren incobrables i que valien zero, van provocar la gran crisi de l'any 2007.

Mirin un exemple de com és de fàcil crear "un derivat" per estafar els pensionistes. Es compren a preu de saldo a Barcelona, Madrid, Londres i Nova York, mil habitatges amb aluminosi o ruïnosos i afectades urbanísticament (no serveixen com a solar) i es barregen amb altres mil habitatges normals. S'infla el valor dels habitatges danyats, valorant tots al preu mitjà de cada ciutat i es venen en participacions de l'1% que es col·loquen en els Fons de Pensions que es controla. Es venen com un «derivat immobiliari» supersegur i rendible dient que es tracta d'edificis en grans capitals, amb alts lloguers.
I així es fan rics! Que els busquin d'aquí a 25 anys quan ja no existeixin les cases afectades i el pensionista pregunti pels seus estalvis.
El truc és que si algú es compra una casa se la mira, però les mil o dues mil cases d'un "derivat" és impossible.

La Unió Europea podia haver pensat en utilitzar els estalvis dels pensionistes per solucionar un altre dels grans problemes presents, el del deute públic excessiu de cada país (la qual cosa tampoc hauria estat molt justa). Podien dir que, per no córrer riscos invertint en accions i renda variable, els diners del Producte Europeu de Pensions Individuals havia de invertir-se en deute públic que dona poc interès, però que és un valor segur (a Espanya el seu pagament el garanteix la Constitució), però no. Calia afavorir més a la banca, i si proposaven estalviar comprant cada any deute públic, això ho pot fer directament qualsevol persona sense necessitat d'utilitzar un fons de pensions privat que li cobra comissions.

Per això, en els documents on s'exposa el Pla Europeu de Pensions Privat, es diu que va a "promoure un entorn que estimuli la innovació en el sector dels productes financers ...".
La Unió Europea no només no ha estat capaç de tornar a imposar les prohibicions eficaces que es van imposar als Bancs després de la crisi de 1929 per frenar l'enginyeria financera amb productes derivats, sinó que, ¡El que ens faltava!, afavorirà la inventiva i «innovació» de la banca, la qual cosa pot ser sinònim de futura estafa.

Canviaria alguna cosa si els fons de pensions o de la "Motxilla Austríaca" els administrés una entitat controlada pels treballadors (Cooperativa de Crèdit, Fundació, ONG, etc ...)?

NO, Perquè la falta d'estructura per emmagatzemar i gestionar tants diners els obligaria a acabar sent clients d'algun banc, i els bancs són capaços d'enganyar els seus clients col·locant-los subordinades, preferents o valors tòxics que volen treure’s de sobre. Fins i tot els resultaria més discret que enganyar vídues, enganyar a aquestes entitats "controlades" per treballadors. Els bancs no dubtarien a convertir-los en la seva salvació per encolomar les seves males inversions, com han fet amb altres clients.

A més, als bancs des del punt de vista estratègic i propagandístic els convindria que si amb el pas dels anys, es generalitzés la decepció i la protesta per la «desaparició» o devaluació dels estalvis confiats als fons de pensions privades, l’escàndol també afectés els gestionats teòricament pels treballadors. Així semblaria que el que ha passat es deu a una fatalitat generalitzada i no als seus manejos i especulacions. Es repetiria allò que va passar el 2007, quan es va preferir assenyalar com a causant de la crisi la gestió de les caixes d'estalvis «controlades» per «polítics», en comptes de reconèixer que va ser l'especulació mundial generalitzada dels bancs amb els «derivats» i les hipoteques de cobrament «impossible».

Aquestes entitats «controlades» pels treballadors podrien evitar ser enganyades les entitats financers, ni que fos parcialment? Hi hauria dues opcions:

- Dotar-se d'una infraestructura de professionals que controlarien en què s'inverteixen els diners, la qual cosa obligaria a cobrar comissions més elevades per poder pagar aquest personal.

En aquest punt, convé recordar el seriós problema de les comissions de l'1,5% anual que cobren els fons de pensions privades als treballadors. El cobren repetidament cada any sobre el capital que el treballador els ha confiat, no una sola vegada en el moment de ingressar-lo. O sigui que si un any s'ingressen 1000 euros es quedaran a final d'any un 1,5% i a l'any següent un altre 1,5% dels mateixos 1.000 euros. En deu anys es queden el 15%, en vint el 30% i quan el treballador es jubila, dels diners que va ingressar quan era jove, fa 30 anys, ja se li ha evaporat en comissions el 45%.

- L'altra opció és protegir els treballadors d'enganys bancaris obligant que els diners ingressats s’inverteixin en comprar deute públic d'Espanya que, encara que dona poc interès i el seu cobrament està garantit per la Constitució. Això, d’altra banda, seria bo per al país ja que com més deute estigui en mans d'espanyols, menys poden augmentar la prima de risc els especuladors estrangers.

Això no obstant, salta a la vista que aquesta última opció tan senzilla i bona pot fer-la directament la Seguretat Social, sense necessitat de confiar a una entitat privada que cobra comissions. Seria, doncs, millor per als treballadors, una gestió pública a càrrec de la Seguretat Social.

Què passarà amb el primer dèficit dels Fons Privats de Pensions que s'acaba de produir?

Les pensions públiques amb el sistema de repartiment han trigat 60 anys a tenir dèficit. Llavors, si durant aquests 60 anys l'excedent s'hagués dipositat en una "guardiola" avui hi tindríem de 500.000 a 800.000 milions d'euros amb els quals cobririen el dèficit fins al any 2050.

En canvi, segons El Economista.es del 24 d'abril de 2019, els Fons Privats de Pensions ja desemborsen més diners per pagaments als seus pensionistes que el que ingressen dels estalviadors que aspiren a ser futurs pensionistes. El dèficit en 2018 va ser de 202 milions d'euros.

Es dona com a causa que en 2018 les aportacions netes a plans individuals d'estalvis contractats amb un banc han estat un 43% menys que les aportacions de 2017 i que, en canvi, les prestacions en 2018 van arribar als 2029 milions d'euros que és un 12% més que el 2017.

Resulta preocupant que es dramatitzi tant aquest fet i que fins i tot es digui que el sistema dels Fons Privats de Pensions està amenaçat. En teoria, els Fons Privats de Pensions no funcionen com un sistema de repartiment. Dit altrament, no fan servir els diners que "entren" per pagar les pensions. Si el 2018 van haver de pagar 2029 milions d'euros (és a dir, un 12% més que el 2017), és perquè també van rebre al seu dia un 12% més diners dels seus clients; i -almenys en teoria- en invertir aquest 12% de diners extra haurien d'haver obtingut un 12% més de rendiment i pagar als seus pensionistes sense cap problema.

Una altra cosa seria si s'haguessin convertit en una estafa piramidal, o sigui, si haguessin malversat o dilapidat els diners que els confiaven els seus estalviadors comprant el que la banca es volia treure de sobre i ara utilitzessin els diners que "entren" -que haurien de guardar i invertir- a "inflar" les pensions que paguen, buscant dissimular un ruïnosa gestió dels estalvis que els van ser confiats.

Per això, resulta alarmant que aquest dèficit hagi desencadenat un seguit de peticions en els mitjans de comunicació lligats als poders econòmics defensant canvis legals que ens "obliguin" als espanyols a donar més diners als fons de pensions lligats a la Banca.

Reaccionen com si els fons de pensions privats haguessin estat una estafa piramidal que cal tapar o allargar amb diners frescos. El director d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya proposa uns Fons Privats obligatoris. Fins i tot el Partit Socialista anuncia la idea - que no figurava en el seu programa electoral- de la "Motxilla Austríaca" per substituir les indemnitzacions per acomiadament que paga l'empresa. Aquesta "Motxilla" seria un fons per a la indemnització per acomiadament de cada treballador que "naturalment" no estaria dipositada a la Seguretat Social, invertida en deute públic d'Espanya que dona poc interès però el cobrament de la qual ve garantit per la Constitució, sinó en un banc que cobraria comissions i que com ja sabem el invertiria pensant en els seus interessos i no en els dels seus clients.

Pensem que El Periódico de 3 d'abril de 2019, recollia que segons el Governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Clos, la banca té més actius tòxics ara que abans de la crisi.

En tot aquest assumpte serà curiós veure com els polítics que es diuen "liberals" quan es tracta de defensar la llibertat de l’amo a acomiadar, a cobrar alts lloguers o a pagar baixos salaris, deixen de ser liberals i volen obligar que els espanyols inverteixin "per nassos" una part del seu salari en els Fons Privats de Pensions en els quals han provat que no desitgen invertir.

És perjudicial per als pensionistes l'anomenada Llei Aragonès que vol aprovar la Generalitat de Catalunya?

Els pensionistes ens sentim amenaçats per la privatització de les pensions, però també dels serveis socials a les persones dels quals som grans usuaris, com ara la Sanitat o les Residències o la Dependència.

La Llei Aragonès és tan privatitzadora que ja no podria haver sentències, com les que hi ha hagut, de jutges prohibint la privatització d'algun dels serveis que les administracions públiques donen a les persones.
Aquesta llei legalitza la privatització de tot el privatitzable.

Considerem que allò públic, és el millor per a nosaltres.
No volem que aquests serveis vagin a mans privades.
Ni de forma corrupta (per exemple, mitjançant pagaments del 3% per part dels adjudicataris), ni de forma pulcra, com presumeixen que passaria si s'aprova la Llei Aragonès. És una coartada que rebutgem.
Volem que els serveis socials a les persones siguin públics.

En aquest enllaç tenim el Comunicat de la Marea Pensionista de Catalunya sobre aquest projecte de llei que privatitza els serveis que les administracions públiques donen a les persones.

Comunicat Llei Aragonès

Pel que fa a el text complet de el projecte de Llei de Contractes de Serveis a les persones, presentat pel vicepresident Sr. Aragonès, anar a l'enllaç

Av.-llei-contractes-serveis-persones


SI ET DIUEN ... RESPON ...

NO ES PODRAN PAGAR LES PENSIONS DINS DE 50 ANYS

Siguem pessimistes i suposem que Espanya només creixerà un 1% cada any (Rajoy presumia de créixer més del 3%). Llavors d'aquí a 50 anys Espanya seria un 64% més rica que ara, en anar-se acumulant aquests 1%.
A més, diuen que la població espanyola baixarà o créixerà poc.
Després:
Amb el 64% de riquesa extra que tindrà Espanya, ben repartit, es podran pagar les pensions (i els "fills" viure millor que els "pares", com succeeix sempre que un país creix).
El que passa és que l'augment de riquesa (aquest 64%) se’l volen quedar -any rere any- banquers, asseguradores, constructores, elèctriques, fons voltor, etc.
No tenen prou amb les desigualtats actuals. Els rics encara volen ser més rics.

Per això paguen economistes, tertulians i partits per dir que d'aquí a 50 anys no es podran pagar les pensions (i que els "fills" viuran pitjor que els "pares").
Si ens deixem convèncer han guanyat.

ELS ACORDS ACTUALS QUE GAIREBÉ HAVIA ACONSEGUIT EL PACTE DE TOLEDO EREN BONS

Els acords que volien aconseguir demostren que la Banca i les asseguradores són insaciables en el seu atac a les pensions públiques. Acabaven d'aconseguir el 2014 que el PP allargués el còmput de les pensions prenent 25 anys en lloc de 15 i no omplint totes les llacunes de cotització, la qual cosa comportava ja una gran rebaixa de les futures pensions.

Ara, han tornat a pressionar i aconseguit que els partits submisos als seus desitjos votin que el còmput es faci per tota la vida laboral, sabent que per contenir períodes d'atur juvenil, d'ocupació com a becari, de salaris escombraries, etc. s'anava a enfonsar una altra vegada la mitjana i la consegüent pensió.

Per tant, els acords que gairebé havia arribat al Pacte de Toledo no eren bons.

LES RETALLADES NO ES VAN FER PER SALVAR LA BANCA, SINÓ ALS ESTALVIADORS

A Espanya, l'Estat garanteix per llei que en cas de fallida d'un banc ell se’n farà càrrec i garantirà els comptes corrents, les llibretes d'estalvi i els terminis fixos fins a la quantitat de 100.000 €. Això és "salvar" o "rescatar” els estalviadors.
L'Estat va retallar pensions, sanitat, educació i es va endeutar per donar als bancs en situació de fallida els diners que devien a bancs estrangers, principalment alemanys. Això és "salvar" o "rescatar" els bancs, especialment als alemanys, convertint el deute privat de bancs i caixes d'estalvis espanyoles a bancs estrangers en deute de tots els espanyols.

A Islàndia l'Estat va deixar fer fallida als principals bancs, va empresonar els banquers i va crear nous bancs que van garantir els dipòsits dels estalviadors islandesos en els bancs en fallida, però no pas els deutes dels bancs en fallida als dipositants i bancs estrangers. L'Estat també es va endeutar, però menys, ja que va escoltar el poble i només va garantir allò que el poble islandès va voler i va votar.
Islàndia va superar la seva crisi més de pressa que Espanya i va créixer al 2016 un 7,2%, més que el doble que Espanya. Ara viu un boom econòmic (amb risc de bombolla) i amb menys d'un 3% d'atur. La por a les imposicions d'una troika de la Unió Europea ha provocat que hagi desaparegut l'interès que tenien per ser membres de la Unió Europea.

LA MAREA PENSIONISTA DEMANA UNA PENSIÓ MÍNIMA DE 1080 €

En primer lloc, el que diem exactament és «avançar cap a un model» en què 1080 € sigui la pensió i el salari mínim.

En segon lloc, no som la Marea Pensionista els «inventors» dels 1080 €.
No ha estat la Marea Pensionista qui ha posat a la Carta Social Europea, declarada oficialment com la Constitució Social Europea, que els salaris mínims no haurien de ser inferiors a Espanya a 1080 €.

Han estat els polítics europeus els qui han acordat que el salari mínim ha de ser el 60% del salari mitjà. I fem notar que el Grup Popular i els grups liberals són majoria a la Unió Europea! Sembla que a aquests polítics els agrada posar a les constitucions clàusules socials “per fer bonic”, però no per ser complertes. I després es burlen dels que se les creuen i exigeixen que es compleixin.

L'únic que fa la Marea és constatar que al nostre país les pensions, quan han de pagar els impostos de l'IRPF, són tractades com salaris (salaris en diferit que compensen de la part del salari que es va lliurar a l'Estat quan treballàvem, en forma de cotitzacions). Actualment, les pensions paguen els mateixos impostos que els salaris, molt superiors en percentatge a l'impost de societats que paguen les empreses o al percentatge que es paga pels guanys en borsa o per la gran especulació immobiliària. Per conseqüent, és just que se'ls apliqui la directriu de la Carta Social Europea que fixa el mínim de 1080 €.

Per això exigim als polítics que es posin mans a l'obra per aconseguir-ho, en lloc d'anar en la direcció contrària.

Perquè a vegades es va en la direcció contrària. A la Constitució espanyola es reconeix el dret a l'habitatge i en comptes de progressar en aquest aspecte, cada vegada hi tenim més dificultats. També a la Constitució espanyola es parla del dret a unes pensions actualitzades i en canvi, els pensionistes hem de lluitar durament per continuar cobrant el mateix, perquè un augment segons l'IPC és cobrar el mateix (en canvi, veiem com s'ha disparat el nombre de milionaris i com es reparteix la riquesa de país)

Conclusió: per a molts polítics les Constitucions són sagrades per a tot, menys per als drets socials que contenen.

ELS QUE MANIFESTEN A LA MAREA PENSIONISTA SÓN UNS MARGINALS QUE NO VOLER COTITZAR I ARA NO TENEN PENSIÓ I SE’N QUEIXEN

D'entrada ho desmenteix que la reivindicació principal sigui que les pensions augmentin en un tant per cent igual a l'IPC. Qui té una pensió de zero (o gairebé zero), sap que el 5% o el 10% o fins i tot el 50% de zero és zero i per tant l'augment igual a l'IPC no li interessa.

D'altra banda, es repeteix la història de sempre. Els qui estan pitjor es queden majoritàriament a casa. Durant el franquisme eren els obrers de SEAT, de MOTOR IBERICA els que feien les vagues. Dit altrament, els obrers relativament ben pagats. A Terrassa els més combatius eren els d'AEG ( "l'Electra"), no les mal pagades obreres del tèxtil. La UGT la van fundar obrers tipògrafs que eren en certa forma una aristocràcia obrera.

Avui dia a Catalunya hi ha 200.000 persones amb ingressos tan baixos que poden beneficiar-se de la llei autonòmica de Renda Garantida de Ciutadania. Entre ells hi trobaríem aquests pensionistes que, per no haver cotitzat, reben una pensió de misèria. Han passat diversos anys i només 100.000 han presentat la seva sol·licitud. Això ja és una cosa xocant: cent mil no ho han fet. Però, a més, com que la Generalitat només havia concedit 10.000 ajuts i tenia en cua d'espera 90.000, se'ls va convocar a manifestacions de protesta que van ser un relatiu fracàs d'assistència.

Per què no es mobilitzen els més pobres, els que pitjor estan?

És que els molt pobres no poden ni tan sols encendre la televisió i no s'assabenten de les lluites a favor seu? O és que només veuen programes d'entreteniment que els evadeixen de la realitat.

Fa poc es va trobar a un matrimoni ancià que havien passat la nit asseguts en un banc en una plaça, davant del seu domicili, perquè a l'endemà els anaven a desnonar. Ni tan sols es van activar d'entrada els serveis socials municipals perquè en el moment del desnonament no hi havia a la casa ningú a qui desnonar i ajudar.

És aquesta actitud resignada la de la gent més humil?

Ni tan sols s'assabenten que hi ha serveis socials municipals, associacions antidesnonaments, de veïns, ONG, etc. ¿Una desesperació resignada explicaria l'augment de suïcidis?


QUAL OCULTA

L'ESTAFA AMB LA GUARDIOLA DE LES PENSIONS

El primer mes, del primer any en què es va crear el sistema públic de pensions Quants pensionistes havia? Lògicament hi havia zero persones amb dret a cobrar una pensió contributiva. I ¿quants treballadors van cotitzar aquell mes? cinc milions, sis, set. Va sobrar doncs una xifra colossal de diners. I durant mesos i anys han sobrat xifres colossals. Avui dia, si aquests diners els polítics ho haguessin posat en una «guardiola», tindríem més de 500.000 milions d'euros. Es podrien assegurar les pensions durant els propers 50 anys i pagar la jubilació als de l' «baby boom» sense problema

Què va passar? Doncs que els polítics començant per Franco i els que van venir després, els van dir als pensionistes: «No! Aquests 500.000 milions d'euros no aniran a cap guardiola. Se'ls quedarà l'Estat per fer coses que sense aquests diners haurien de pagar-se amb impostos ». Però van afegir: «Tranquils futurs pensionistes, l'Estat es queda la vostra guardiola, però si un dia la diferència entre el cotitzat i el que cal pagar és negativa, l'Estat pagarà la diferència». Els pensionistes s'ho van creure i es van quedar tranquils. Per cert, ningú deia llavors «aquest any ha sobrat tant».

Però un dia, quan es va entreveure que l'Estat hauria d'aportar diners per pagar les pensions, un polític a punt, el Sr Aznar, canvi la regla i va dir: »els pensionistes han d'haver una guardiola i és amb aquesta guardiola que han de pagar les pensions si els falta diners ». I llavors crec la guardiola. ¿Amb els 500,000 milions d'euros? No !, amb zero euros.

A més va ser tan llest que ni tan sols calia posar a la guardiola tots els diners que sobrava de les cotitzacions. El govern decidia que part anava a la guardiola i l'Estat va seguir quedant-se la major part de l'saldo positiu. El resultat ha estat una guardiola raquítica que només ha servit per pagar el dèficit d'uns pocs anys. Per cert, que hi va haver una excepció, les pensions dels membres de les Forces Armades van seguir amb el sistema antic, integrades als pressupostos de l'Estat i no lligades a una guardiola creada amb zero euros. El Sr. Aznar ha considerat que a les Forces Armades no se les estafa.

Es va començar doncs amb una primera estafa de 500.000 milions d'euros i van seguir altres i si ens governen polítics estafadors comprats pels bancs i els seus fons de pensions, a la fin, aconseguiran que el Sistema Públic de Pensions s'enfonsi i estafar a tots els que han cotitzat.

Si per contra, vuit milions de pensionistes no voten als polítics que els volen estafar, no voten als que no diuen molt claret el que van a fer amb les pensions, segur que aconseguiran salvar les Pensions Públiques, no seran una Estafa i funcionessin cinquanta anys més.

EL PACTE DE TOLEDO COMISSIÓ PARLAMENTÀRIA OBSCURANTISTA

La Coordinadora Estatal de la Marea Pensionista ha considerat el Pacte de Toledo una comissió obscurantista, on ningú pot saber mai de què es discuteix i de quina manera pot afectar als nou milions de pensionistes actuals i als futurs.

En aquesta Comissió s'està decidint el nostre present i futur, sense ni tan sols dignar-se a rebre la Coordinadora Estatal de la Marea Pensionista.

Deia el polític comte de Romanones: "si no vols obrir un debat, crea una comissió". I això és precisament el que van fer l'any 1995: ni partits, ni sindicats, ni empresaris, van voler obrir un veritable debat sobre el Sistema Públic de Pensions. I van crear una comissió.

La Marea Pensionista vol obrir un debat públic sobre el Sistema Públic de Pensions que abordi el seu present i el seu futur i una solució integral de sistema. Les forces polítiques en posicions neoliberals, disposades a vendre tot allò públic per afavorir el negoci de les grans corporacions, a canvi, no volen obrir un debat públic, ja que no aposten pel futur d'un sistema públic, de gestió pública i de qualitat. Saben que es tracta d'un negoci de 120.000 milions d'euros anuals sobre el que volen els fons voltor ..

D'una banda, els esborranys de les RECOMANACIONS estan fets amb prou ambigüitat perquè, a conveniència i a interès de Govern de torn, es puguin interpretar de manera diferent. D'altra banda, es tracta d'RECOMANACIONS i res més. Les lleis s'aproven al Congrés i al Senat.

Alguns exemples de l'ambigüitat calculada:
1. Es recomana la revalorització de les pensions a l'IPC real, però tot seguit es deixa oberta la possibilitat de tenir en compte altres dades macroeconòmiques (per rebaixar-).
2. Els anys de còmput per a trobar la base reguladora, poden ser 15 anys, 25, o tota la vida laboral.
3. L'edat de jubilació, 65 anys, 67, i la possibilitat que augmenti.
4. El factor de sostenibilitat que ens castiga per viure més, no se sap si es deroga o es posarà en funcionament l'any que ve o el 2027.

I finalment, cal témer el més que previsible suport als plans privats de pensions, d'empresa i de particulars, en detriment d'injectar diners a el sistema públic de repartiment i de caixa única.

NO S’EXPLICA EN DETALL COM FUNCIONEN ELS FONS DE PENSIONS PRIVATS PERQUÈ SÓN PITJOR DEL QUE ES CREU

En cap tertúlia de cap Televisió expliquen amb detall el funcionament dels Plans de Pensions Privats i en concret aquests "destralades" als estalvis de l'treballador que ara descriurem.

1) El Promotor inverteix els estalvis que li confien, teòricament per obtenir uns interessos, però ningú garanteix que el fons Privat de Pensions, més o menys depenent d'un banc o entitat financera, no li compri "preferents", "subordinades" o qualsevol títol o acció que posseeixi el banc i que pensi que pot perdre valor. És a dir, les inversions del Promotor tenen perdudes que provoquen que "s'evaporin", en major o menor mesura, els estalvis, un cop els Fons de Pensions s’han convertit en el "banc dolent" que "rescata" un banc al qual li han sortit malament els negocis.

2) El Promotor cobra una comissió anual d'al voltant de l'1,5% del capital estalviat fins a la data. El cobren repetidament cada any. O sigui que si un any s'ingressen 1.000 euros es quedaran a final d'any un 1,5%, però a l'any següent, dels mateixos 1.000 euros es tornaran a quedar un altre 1,5%. En deu anys es queden doncs, el 15%; en vint el 30%; i quan el treballador es jubila, dels diners que havia ingressat des de jove, en 30 anys ja se li ha evaporat en comissions el 45%.

3) Un cop arribada la jubilació, pot retirar el capital acumulat o transformar-lo en una pensió (renda vitalícia). En aquest últim cas, com no se sap quants anys viurà el jubilat més enllà de l'esperança de vida, el Promotor es cobra una prima de risc que es descompta del capital estalviat.

4) Si no vol cobrar sempre la mateixa quantitat i desitja que la pensió s'actualitzi cada any amb l’encariment de la vida (amb l'IPC), llavors la seva pensió inicial patirà també una altra important rebaixa.

5) Si no vol que els pagaments s’acabin amb la seva mort i vol que el seu cònjuge segueixi cobrant, la seva pensió inicial tornarà a patir una altra important rebaixa.

Tot el que hom té en les pensions públiques de forma gratuïta, es cobra en els Fons Privats de Pensions.

6) ¿I si no es vol pensió i es retiren tots els diners? Doncs com que això no els interessa als fons de pensions, tindrem una llei com l'actual en què el «cop de destral» es produeix en declarar els ingressos de l'any en la declaració de renda (IRPF).


FALSEDATS

EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS ÉS UNA ESTAFA PIRAMIDAL

Els fons de pensions privats, controlats per un banc, sí que poden ser una ESTAFA PIRAMIDAL, ja que el banc per no haver de enganyar i no tenir embolics amb els seus clients preferiria «vendre’s» els Fons de Pensions, les subordinades, preferents, accions dubtoses i valors semblants que vulgui treure’s de sobre. Els «últims» pensionistes són els que es trobarien amb un fons que ha acumulat valors escombraries i que no cobrarien i, a sobre, podria ser que ningú anés a la presó perquè tot hauria prescrit. Als Estats Units quan fa fallida un fons de pensions, els donen la culpa als pensionistes per haver «triat» malament el seu Fons de Pensions.

També, qualsevol Companyia d'Assegurances dirigida per lladres pot esdevenir una ESTAFA PIRAMIDAL. Si la companyia funciona bé, els diners dels que paguen i no tenen accidents ha de servir per indemnitzar els que sí que en tenen. Si els amos de la Companyia es queden aquests diners i els substitueixen per bons i accions escombraries que a la fi no valen res, els primers accidentats cobrarien i els últims no.

Ara bé, les Companyies d'Assegurances ben administrades no són Estafes Piramidals.

El mateix passa amb les pensions públiques. No són una Estafa Piramidal, per això el sistema ha funcionat 41 anys amb saldo positiu. Només poden ser-ho si les controlen polítics lladres o comprats pels bancs i els seus fons de pensions.

El primer mes, del primer any en què es va crear el sistema públic de pensions Quants pensionistes havia? Lògicament hi havia zero persones amb dret a cobrar una pensió contributiva. I ¿quants treballadors van cotitzar aquell mes? cinc milions, sis, set. Va sobrar doncs una xifra colossal de diners. I durant mesos i anys han sobrat xifres colossals. Avui dia, si aquests diners els polítics ho haguessin posat en una «guardiola», tindríem més de 500.000 milions d'euros. Es podrien assegurar les pensions durant els propers 50 anys i pagar la jubilació als de l' «baby boom» sense problema

Què va passar? Doncs que els polítics començant per Franco i els que van venir després, els van dir als pensionistes: «No! Aquests 500.000 milions d'euros no aniran a cap guardiola. Se'ls quedarà l'Estat per fer coses que sense aquests diners haurien de pagar-se amb impostos ». Però van afegir: «Tranquils futurs pensionistes, l'Estat es queda la vostra guardiola, però si un dia la diferència entre el cotitzat i el que cal pagar és negativa, l'Estat pagarà la diferència». Els pensionistes s'ho van creure i es van quedar tranquils. Per cert, ningú deia llavors «aquest any ha sobrat tant».

Però un dia, quan es va entreveure que l'Estat hauria d'aportar diners per pagar les pensions, un polític a punt, el Sr Aznar, canvi la regla i va dir: »els pensionistes han d'haver una guardiola i és amb aquesta guardiola que han de pagar les pensions si els falta diners ». I llavors crec la guardiola. ¿Amb els 500,000 milions d'euros? No !, amb zero euros.

A més va ser tan llest que ni tan sols calia posar a la guardiola tots els diners que sobrava de les cotitzacions en ella. El govern decidia que part anava a la guardiola i l'Estat va seguir quedant-se la major part de l'saldo positiu. El resultat ha estat una guardiola raquítica que només ha servit per pagar el dèficit d'uns pocs anys.

Es va començar doncs amb una primera estafa de 500.000 milions d'euros i van seguir altres i si ens governen polítics estafadors comprats pels bancs i els seus fons de pensions, a la fin, aconseguiran convertir el Sistema Públic de Pensions en una estafa piramidal ..

Si per contra, vuit milions de pensionistes no voten als polítics que els volen estafar, no voten als que no diuen molt claret el que van a fer amb les pensions, segur que aconseguiran salvar les Pensions Públiques, no seran una Estafa i funcionessin cinquanta anys més.

Com a aclariment sobre què són les estafes piramidals o també anomenades estafes Ponzi pel nom de la seva «inventor» donarem una descripció d'una d'elles que explica perquè acaben descubriendose. Et donen una llista amb deu noms i adreces i et diuen que enviïs una quantitat a el primer guardant el justificant que hauràs d'ensenyar; a continuació que facis una nova llista esborrant a el primer i posant-tu a la fi; finalment que convencis a deu persones a fer el mateix. Et diuen que quan tu siguis el primer de la llista guanyaràs una quantitat fabulosa. A la fi només cobren els primers, és a dir, estafadors que van posar en marxa el sistema perquè rapidamenete calen milions de persones. És el que s'anomena creixement o explosió exponencial. Per la seva similitud, s'acusa de fer una estafa piramidal a qui capta estalvis prometent interessos elevadíssims i en comptes de fer inversions productives se'ls queda i paga els interessos amb noves persones que li lliuren els seus estalvis.

Com es pot veure el confiar estalvis a canvi d'interessos no és una estafa piramidal. El que si ho és, és confiar els estalvis a un estafador, sigui banquer o polític.

L'CONGELACIÓ DE LES PENSIONS NO ES VA FER PER RESCATAR A LA BANCA. ES VA FER PER RESCATAR ELS ESTALVIADORS

A Espanya, l'Estat garanteix per llei que en cas de fallida d'un banc ell se’n farà càrrec i garantirà els comptes corrents, les llibretes d'estalvi i els terminis fixos fins a la quantitat de 100.000 €. Això és "salvar" o "rescatar” els estalviadors.
L'Estat va retallar pensions, sanitat, educació i es va endeutar per donar als bancs en situació de fallida els diners que devien a bancs estrangers, principalment alemanys. Això és "salvar" o "rescatar" els bancs, especialment als alemanys, convertint el deute privat de bancs i caixes d'estalvis espanyoles a bancs estrangers que es van equivocar en les seves prestem, en deute de tots els espanyols.

A Islàndia l'Estat deixo fer fallida als principals bancs, va empresonar als banquers i va crear nous bancs que van garantir tots els dipòsits dels estalviadors islandesos en els bancs trencats, però no els deutes dels bancs trencats als dipositants i bancs estrangers. L'Estat també es va endeutar, però menys, ja que es va escoltar a el poble i només va assumir el que el poble islandès va votar assumir.
Islàndia va superar la seva crisi més de pressa que Espanya i va créixer al 2016 un 7,2%, més del doble que Espanya. Ara viu un boom ecónomico (amb risc de bombolla) i amb menys d'un 3% d'atur. La por a les imposicions d'una troica de la Unió Europea ha provocat el que hagi desaparegut l'interès que tenien per ser membres de la Unió Europea.


OCTAVETES (mida A5)

PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE LA MAREA PENSIONISTA

 1. Recuperació del poder adquisitiu de les pensions començant pel 1,5% perdut el 2012, i acabant per reimplantar un model de revaloració automàtica en relació a l'IPC.
 2. Derogació de totes les reformes laborals i de pensions a partir de juny 2010. Jubilació als 65 anys.
 3. Dret als subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas)
 4. Eliminació de tot tipus de copagament o re-pagament.
 5. Contra la privatització dels serveis públics que atenen la gent gran.
 6. Defensem avançar cap a un model de pensió mínim per sobre dels 1080 €.
 7. Amb independència d'enfortir les cotitzacions socials (eliminant els topalls de cotització, incorporar variables respecte la productivitat, eliminar les tarifes planes, revisar exempcions, etc.), el finançament ha d'estar garantit per llei, de manera que obligui els Pressupostos de l'estat a assignar les partides que calguin cada any per pagar les pensions.
 8. Incorporar al Règim General de la Seguretat Social les treballadores i els treballadors de la llar, amb totes les conseqüències, hi inclosa la prestació per desocupació i la cobertura de llacunes de cotització, que poden arribar a representar fins a un 38,10% menys de la pensió que li correspondria abans de la reforma de 2011.
 9. Contra la discriminació de les dones en l'accés i la quantia de les pensions de jubilació i incapacitat permanent.

ESTUDIANT, TREBALLADOR.

ESTEM LLUITANT PER LA TEVA PENSIÓ

UNEIX-TE A NOSALTRES

EN UNA ALTRA CARA:

NO ENS ATURAREM FINS QUE LES PROMESES SIGUIN REALITATS

LLUITANT HO ACONSEGUIREM

¡PARTICIPA-HI !!

TOTS ELS DILLUNS ESREM A LA PLAÇA UNIVERSITAT DE BARCELONA A les 10,00h, EN DEFENSA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES D'AVUI I DE DEMÀ

GOVERNI QUI GOVERNI LES PENSIONS ES DEFENSEN

FÓRMULA PER PAGAR LES PENSIONS DINS DE 50 ANYS

Siguem pessimistes i suposem que Espanya només creixerà un 1% cada any (fa poc creixíem un 3%). Així i d'aquí a 50 anys Espanya seria un 64% més rica que ara, per l’acumulació d’aquests 1%.

Diuen, a més, que la població d'Espanya baixarà o creixerà poc.
Per tant, no només amb les cotitzacions, sinó també amb aquest el 64% de riquesa extra i tenint aproximadament la mateixa població, es podrien pagar les pensions (i els "fills viure millor que els pares", com passava sempre que en un país creixia la riquesa).

El que passa és que l'augment de riquesa (aquest 64%) se’l volen quedar banquers, immobiliàries, subministradores de gas i electricitat, sanitat privada, funeràries, etc. El país creix un 1% anual, però ells volen que les seves inversions els donin un 6%, un 10%, un 15%, de tal manera que cada vegada agafen un major "tros del pastís". Llavors, cal retallar la part dels altres (pensions, sanitat, educació, dependència i salaris, amb reduccions de plantilles). ¿I si hi ha crisi? Llavors ... més retallades per mantenir els seus beneficis!

La major part són empreses de serveis que no fabriquen i que no poden anar-se'n a l'estranger si se’ls fa pagar més impostos pels seus beneficis, perquè viuen de nosaltres. Si no els paguen és perquè controlen partits polítics que els fan lleis a mida.

Sí paguen, però, uns economistes, tertulians i mitjans de comunicació per rentar-nos el cervell dient que d'aquí a 50 anys no es podran pagar les pensions (i que els fills viuran pitjor que els pares). Saben que venceran si ens resignem.

Aquesta manera de repartir ja l'hem viscut. L'Espanya d'ara és el doble de rica que la de 1977 i la població només és un 25% més gran. Llavors els pares es compraven un pis amb una hipoteca de 10 o 15 anys. Ara que som un 60% més rics, els fills no poden.

***************************************************

ELS MOLT RICS NO PODEN RENUNCIAR A VOLER GUANYAR CADA ANY UNA MICA MÉS. ÉS COM UNA DROGA.

NO ESPERIS QUE TINGUIN MALA CONSCIÈNCIA I SE’N COMPADEIXIN.

TU ETS QUI HA DE ATURAR-LOS.

COMENÇA FENT FORA ELS POLÍTICS QUE AMB LA SEVA POLÍTICA, FAN ELS RICS CADA VEGADA MÉS RICS I ELS TEUS FILLS CADA VEGADA MÉS POBRES..

https://mareapensionista.org/argumentario-de-la-marea-pensionista/

FormulaPagoPensiones en Word

LES CINC MANERES COM ET PODEN TREURE ELS DINERS DELS FONS PRIVATS DE PENSIONS

1)     El Fons Privat pot invertir els estalvis que li confies donant més prioritat als interessos del Banc o entitat que el controla que als dels seus clients. Quan et jubilis et pots trobar que et van encolomar "preferents", "subordinades" o qualsevol títol o acció que volien discretament treure’s de sobre abans que perdés valor. En el Periódico de Catalunya del 3 d'abril de 2019, el Governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Clos, diu que la banca té més “actius tòxics” ara que abans de la crisi.

2)     El Fons Privat et cobra una comissió anual d'al voltant d’un 1,5% del Capital acumulat. O sigui, si un any ingresses 1.000 euros es quedaran a final d'any un 1,5%, però l'any següent d’aquests 1.000 euros es tornaran a quedar un altre 1,5%. En deu anys se n’hauran quedat, doncs, el 15%; en vint, el 30%; i quan et jubiles, dels diners ingressats des que eres jove, fa 30 anys, se t'ha evaporat en comissions el 45%.

3)     El Fons Privat quan et jubiles et pregunta si vols retirar el capital estalviat o transformar-lo en una pensió. Si esculls una pensió, com no se sap quants anys viuràs més enllà de l'esperança de vida, et descompta del capital estalviat una prima de risc. És com si amb els teus diners es paguessin una assegurança per si trigues en morir-te més del normal.

4)     El Fons Privat et demanarà si vols cobrar sempre la mateixa quantitat fins que et moris. Si vols que augmenti amb l’encariment de la vida (amb l'IPC), la teva pensió inicial encara patirà un altre cop de destral.

5)     El Fons Privat et preguntarà si ha de deixar de pagar quan et moris. Si vols que segueixi cobrant el teu cònjuge una paga de viduïtat, tornaran a retallar la pensió inicial.

Com veus, els fons privats cobren per tot allò que et dona de franc el sistema públic. A més, per cobrar una pensió de 898 € al mes hauries d'haver acumulat un capital de 272.000€.

***************************************************************

Hi ha tants diners en joc que la banca i les entitats financeres no es rendiran.

Compten amb el fet que poden «pagar» diaris, televisions, periodistes, tertulians, economistes i partits polítics.

Atacaran el sistema públic de pensions i, si cal, intentaran "obligar" que la gent "es deixi treure" els diners, fent fins i tot obligatoris els fons privats de pensions (en això, si se'ls paga bé, els partits "liberals" deixarien de ser "liberals").

Per això, en cap tv, en cap tertúlia t'expliquen les cinc maneres com et poden treure els diners dels fons privats de pensions.

Passa-ho i explica-ho als teus amics!

https://mareapensionista.org/argumentario-de-la-marea-pensionista/

NO PERMITAS QUE TUS COTIZACIONES VAYAN A UN FONDO PRIVADO DE PENSIONES O A UNA «MOCHILA AUSTRÍACA» A LOS QUE LA BANCA TRASPASARÁ SUS «VALORES TÓXICOS

 1. Els Bancs tornen a estar malament. El 3 d'abril de 2019, (Abans de l'coronavirus) el Governador del Banc d'Espanya ja deia que la banca té més actius tòxics ara que abans de la crisi. Un "actiu tòxic" és una cosa que té el seu preu "inflat". Al començament de l'anterior crisi van començar a fusionar-Caixes d'Estalvis i Bancs i no van tenir prou. Ara tornen les fusions. És alarmant.
 2. Per què es repeteix la situació? Perquè no es va canviar res i no es va posar límit a l'especulació financera. Tots els diners que l'Estat va emprar en rescatar els bancs no va servir per fer-los canviar res. A més, ara sabem que van mentir quan deien que això no costaria ni un euro a contribuent.
 3. Ja no poden tornar a vendre "les seves escombraries" a les vídues, fent-los pagar un valor "inflat", ja que van quedar escarmentades amb les "Preferents" i les "Subordinades"que els van vendre en el passat.
 4. Els bancs volen un nou rescat, aquest cop desviant una part de les cotitzacions que van a la seguretat social, forçant passar-les a Fons Privats de Pensions o de la "Motxilla Austríaca" que serviria per a la jubilació o l'aturLes entitats financeres que controla la Banca es quedaran aquests diners i als treballadors que tècnicament no entenen, els col·locaran en els seus fons les accions o valors "tòxics" que vulguin treure de sobre.
 5. Caldrà que passin vint o trenta anys perquè es descobreixi aquest frau en el teu Fons de Pensions. Serà quan ja no ho puguin tapar perquè hi hagi més jubilacions que ingressos, i hagin de vendre que té cada treballador en el seu fons de pensions per pagar. Llavors es descobrirà que no val res. Això ja els va passar als xilens que ara s'han trobat amb pensions de cent euros.
 6. Quan s'especula es pot guanyar molts diners: Es reparteix el benefici entre els propietaris de les accion;s, els directius s'augmenten el sou i reben "bonus". Però de vegades es perd i una cosa que val mil pot acabar valent 2 (O aviat en valdrà 2). Quan això passa, els grans financers no volen perdre els seus diners ni retallar beneficis; tampoc els seus gestors volen abaixar-se el sou o dimitir Que fan? Passar-ho al preu inicial del fons de pensions. Els milions de treballadors no tenen ni idea de finances, i els podrien enganyar ocultant les pèrdues de valor durant els primers anys, mentre no hi hagués moltes jubilacions,.
 7. Quan un actiu perd valor, el traspassen a aquests fons pel seu valor anterior (com si encara valgués mil). És el que s'anomena un "valor tòxic". Aquests fons de gent anònima, que no pot treure els seus diners durant decennis (fins que es jubila), es converteixen en una bomba de rellotgeria, destinada a esclatar quan la gent és més indefensa per la seva edat i perquè ja no tenen un marc laboral on defensar-se.

¡Treballador! ¡Jove! Passa-ho i explica-ho als teus amics

Als pensionistes actuals això ens afecta perquè deixa a l'Estat sense ingressos per pagar les pensions actuals; però també als pensionistes futurs: les vostres cotitzacions anirien a parar a un forat negre, que quan us jubileu estarà pràcticament buit. Només quan l'Estat garanteix les pensions, aquestes es mantenen i són sostenibles. Heu de mobilitzar-vos i utilitzar el vostre vot per defensar les pensions públiques. És important si voleu evitar que polítics "liberals" que prenen Estats Units com a model us deixin sense pensions públiques, I també sense sanitat, habitatges, residències i universitats públiques per estalviar impostos als rics.

Octaveta en pdf    FondosToxicos

Octaveta en Word         FondosToxicosWord


MATERIAL DE FORMACIÓ

VIDEOS DE CONFERÈNCIES EN STREAMING

CONFERÈNCIA DE RAMON FRANQUESA (en castellà): Desmantellament del Sistema Social de Pensions

Conferencia en castellano ante Frentes Cívicos de Sata Coloma y Sant Adrià

CONFERÈNCIA DE RAMON FRANQUESA (en català): Veritats i Mentides sobre les Pensions

Conferencia en català en Fundación Caixa Manlleu/

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. El dèficit del Sistema Social de Pensions i les seves solucions

Presentación en Catalán y Conferencias en Castellano.
Presentador: Jaime García Vicente, abogado, miembro de la Junta Directiva de ACASS.
Conferenciantes:
– Antonio González González. Economista, Vocal del Consejo Económico y Social. Miembro d’Economistas Frente a la Crisis
– Mikel Arenas, Abogado del Colectivo Ronda>br>
– Miren Etxezarreta, Catedrática Emerita de la UAB

Conferencias en Universidad Autonoma de Barcelona/


ESTUDIOS Y ARTÍCULOS ECONÓMICOS

EL INTERÉS DE LA BANCA POR EL SISTEMA DE PENSIONES

Si alguien tiene un gran interés de que nos creamos que el sistema tiene una deuda, esa es la banca, ella sí que tiene un gran interés en juego, podríamos decir que tiene en juego 123.584 millones de euros en cotizaciones sociales de trabajadores y empresas que se ingresará la Seguridad Social en el ejercicio 2019. Ese es el tesoro al cual no quieren renunciar y utilizarán toda su influencia política para conseguir su meta. Por eso adjuntamos enlace a un artículo de Victoria Portas de la COESPE:

https://contrainformacion.es/los-buitres-sobrevuelan-la-seguridad-social/

LA BRECHA SALARIAL FEMENINA

Adjuntamos un informe de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones- Comisión de Mujer sobre la BRECHA DE GÉNERO.
Informe sobre la brecha salarial Femenina

LA OFENSA DE LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN LAS PENSIONES

Informe de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
La ofensa de la discriminación de Género

SOBRE EL PRODUCTO EUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES

Comentarios de Xabier Pérez Davila a la propuesta de la CE. Un paso más en la privatización y mercantilización de la protección social.
Sobre el PEPP

LA GRAN CRISIS MUNDIAL…DEL MODELO PRIVADO

Artículo de Pere Rusiñol, Revista Alternativas Económicas, num42, diciembre 2018, pp 12.
Crisis Modelo Privado

CAPITALIZACIÓN Y REPARTO: UN ANÁLISIS COMPARATIVO

Artículo de Ignacio Zubiri, EKONOMIAZ. Revista vasca de Economía, Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza/Basque Government, Volume 85, Issue 01, 2014 pp 207-232

En el resumen inicial de este artículo de 26 páginas (cuyo enlace figura al final), en el que se analizan los sistemas de reparto y capitalización, leemos:

«Si el reparto es estricto, en épocas de envejecimiento no puede sostener un sistema de pensiones. Si se admite que parcialmente se financie con impuestos es superior en todos los aspectos a la capitalización.

La capitalización no puede (por el coste de la transición) ni debe (por sus propiedades) ser la base un sistema de pensiones previamente basado en el reparto.

En realidad, cubre menos contingencias, conlleva riesgos mayores y la rentabilidad (corregida por el riesgo y restando las comisiones y primas) no será alta. No tiene sentido dedicar recursos públicos a los sistemas privados (en vez de al público) pero quien insista en hacerlo debe centrarse en potenciar los sistemas de empleo y las cuentas individuales sin intervención de una gestoras de planes que saben más de cobrar comisiones que de obtener rentabilidad.»

En este artículo se han descrito y tenido en cuenta los riesgos de las distintas modalidades del sistema privado de pensiones capitalizado, es decir aquellos que pagan las pensiones con el capital acumulado y los intereses que ha generado este capital.

Según nos aclara el autor, los Planes de Pensiones Privados pueden ser:

– de Prestación definida, en los que el Promotor asume el riesgo al decirle al suscriptor qué pensión cobrará exactamente -independientemente de los altibajos de la rentabilidad- por cada año que aporte una determinada cantidad. Estos planes  pueden quebrar (y en la práctica han quebrado) cuando no pueden mantener sus promesas, ya sea por crisis, periodos prolongados de caídas de la bolsa o si son planes que una empresa ofrece a sus empleados, por crisis o cierre de la misma. Han predominado en países como Estados Unidos y Holanda,

– de Aportación definida (son los que predominan en España), en los que se aporta una cantidad definida, mientras que lo que se recibe es variable. El riesgo lo soporta el trabajador, el cual acumula capital y su pensión se paga con el dinero que el trabajador ha ahorrado (generalmente en un fondo) y los intereses que ha generado este ahorro. Llegada la jubilación puede retirar el capital acumulado o transformarlo en una pensión (renta vitalicia). En este último caso, como no se sabe cuántos años vivirá el jubilado más allá de la esperanza de vida, el Promotor se cobra una prima de riesgo que se descuenta del capital ahorrado. Existen otros posibles descuentos opcionales al monto de la pensión inicial, por ejemplo si se desea que el importe crezca según el aumento del coste de la vida; o beneficiar al conyugue con una pensión de viudedad. El Promotor cobra por lo que el sistema público da gratís.

Sin embargo, una gran rebaja al capital ahorrado y en consecuencia a la pensión, es la derivada de la Comisiones que cobra el Promotor. En España la suma de las comisiones de gestión y depositaría puede llegar hasta un máximo legal del 2,5% del capital acumulado (2% de gestión y 0,5% de depositaría), aunque en la práctica en el año 2103, el promedio fue del 1,57%. Nótese que al ser comisiones sobre el capital acumulado, es cada año y no una sola vez que a lo ingresado en un año concreto se le descuenta este tanto por ciento. Un cálculo ilustrativo: una comisión constante del 2% aplicada, por ejemplo, durante 20 años sobre un mismo capital, equivale a que la gestora se quede con el 40% de lo aportado.

Por este, motivo, si se desea un plan de poco riesgo (y poca rentabilidad) puede ser más interesante que una persona cada año por su cuenta compre directamente deuda del estado.

En el caso, de que desee aumentar la rentabilidad con un plan que invierte en bolsa, debe saberse que en muchos casos si alguien acierta comprando en bolsa un valor a bajo precio que luego tiene una alta revalorización, es porque alguien se equivocó vendiéndoselo, y lo contrario si hay depreciación. Es decir, que hay ganadores y perdedores y que por lo tanto, hay riesgo.

La bolsa puede vivir periodos de alza, en la que parece que todos ganan, y periodos en la que todos pierden y si estos últimos son de larga duración pueden obligar a retrasar la jubilación o a conformarse con una baja pensión.

En el artículo no se hace ninguna insinuación sobre la posibilidad de que el riesgo se incremente si una entidad financiera llegase a utilizar un fondo de pensiones para colocar sus “subordinadas”, “preferentes” o algún producto tóxico, posibilidad que seguramente muchos de sus lectores no descartan.

Al final, llega a la conclusión ya anunciada que el mejor sistema es el de reparto, corregido en momentos de déficit con aportaciones del estado, que por otra parte durante años se embolsaba íntegramente los superávits (la «hucha» solo empezó a llenarse en 2004) .

CAPITALIZACION REPARTO

¿ESTÁN EN PELIGRO LAS PENSIONES?

Libro de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón Espinosa
¿Cuáles son las verdaderas amenazas?
¿A quién interesa que las pensiones sean privadas?
¿Llevan razón quienes dicen que son inviables?
¿Qué conviene hacer para garantizar su futuro?
NavarroTorresGarzon

LAS PENSIONES DE PINOCHET

Artículo de Sebastián Serrano, Revista Alternativas Económicas, num 40, octubre 2018, pp 22

¿Oleadas de protestas contra el modelo de jubilación, que está en manos de entidades privadas.
¿Una funcionaria de Carabineros (o de las Fuerzas Armadas) que continuó con el sistema de reparto cobra 7.000 euros de pensión al mes, un trabajador normal unos 120 (unos 340 si ha cotizado el máximo de tiempo).

Aznar imitó a Pinochet y también las Fuerzas Armadas de España fueron una excepción cuando creó la «hucha» de las pensiones. Las Fuerzas Armadas siguen como todos los españoles antes, dependiendo de los presupuestos que se cubren con los impuestos
pensiones pinochet

GOVERNI QUI GOVERNI LES PENSIONS ES DEFENSEN

Artículo sobre la actitud de los distintos partidos y de la patronal con respecto a las pensiones
PensionesCESPE2018

HAN DE PAGAR LOS Y LAS PENSIONISTAS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (IRPF)

Artículo que contiene en castellano el resumen de la conferencia pronunciada por MIGUEL ARENAS y RAMON FRANQUESA el 9 de abril de 2019, en la Sala del Colectivo Ronda.Han de pagar los y las pensionistas el IRPF

EL FUTURO DE LAS PENSIONES. Galicia, Estado Español y Europa

Artículo presentado por Lidia Senra Rodriguez, Diputada del Parlamento Europeo que contiene en gallego (fácilmente comprensible) las Ponencias de las Jornadas sobre «O futuro das pensións. Galiza, estado español e Europa, celebradas en Santiago de Compostela, el 28 y 29 de setiembre de 2018.O-futuro-das-pensions

PEDRO SÁNCHEZ, LA MOCHILA AUSTRIACA O EL ARTE DEL ENGAÑO

Por Eduardo Luque, Artículo publicado en KaosEnLaRed.net

Artículo que describe bien la Mochila Austriaca. Muy crítico con PSOE e incluso con PODEMOS por suponer que no se opondrá  a la Mochila Austriaca.

https://kaosenlared.net/pedro-sanchez-la-mochila-austriaca-o-el-arte-del-engano/


FALSEDATS

EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS ÉS UNA ESTAFA PIRAMIDAL

Els fons de pensions privats, controlats per un banc, sí que poden ser una ESTAFA PIRAMIDAL, ja que el banc per no haver de enganyar i no tenir embolics amb els seus clients preferiria «vendre’s» els Fons de Pensions, les subordinades, preferents, accions dubtoses i valors semblants que vulgui treure’s de sobre. Els «últims» pensionistes són els que es trobarien amb un fons que ha acumulat valors escombraries i que no cobrarien i, a sobre, podria ser que ningú anés a la presó perquè tot hauria prescrit. Als Estats Units quan fa fallida un fons de pensions, els donen la culpa als pensionistes per haver «triat» malament el seu Fons de Pensions.

També, qualsevol Companyia d'Assegurances dirigida per lladres pot esdevenir una ESTAFA PIRAMIDAL. Si la companyia funciona bé, els diners dels que paguen i no tenen accidents ha de servir per indemnitzar els que sí que en tenen. Si els amos de la Companyia es queden aquests diners i els substitueixen per bons i accions escombraries que a la fi no valen res, els primers accidentats cobrarien i els últims no.

Ara bé, les Companyies d'Assegurances ben administrades no són Estafes Piramidals.

El mateix passa amb les pensions públiques. No són una Estafa Piramidal, per això el sistema ha funcionat 41 anys amb saldo positiu. Només poden ser-ho si les controlen polítics lladres o comprats pels bancs i els seus fons de pensions.

El primer mes, del primer any en què es va crear el sistema públic de pensions Quants pensionistes havia? Lògicament hi havia zero persones amb dret a cobrar una pensió contributiva. I ¿quants treballadors van cotitzar aquell mes? cinc milions, sis, set. Va sobrar doncs una xifra colossal de diners. I durant mesos i anys han sobrat xifres colossals. Avui dia, si aquests diners els polítics ho haguessin posat en una «guardiola», tindríem més de 500.000 milions d'euros. Es podrien assegurar les pensions durant els propers 50 anys i pagar la jubilació als de l' «baby boom» sense problema

Què va passar? Doncs que els polítics començant per Franco i els que van venir després, els van dir als pensionistes: «No! Aquests 500.000 milions d'euros no aniran a cap guardiola. Se'ls quedarà l'Estat per fer coses que sense aquests diners haurien de pagar-se amb impostos ». Però van afegir: «Tranquils futurs pensionistes, l'Estat es queda la vostra guardiola, però si un dia la diferència entre el cotitzat i el que cal pagar és negativa, l'Estat pagarà la diferència». Els pensionistes s'ho van creure i es van quedar tranquils. Per cert, ningú deia llavors «aquest any ha sobrat tant».

Però un dia, quan es va entreveure que l'Estat hauria d'aportar diners per pagar les pensions, un polític a punt, el Sr Aznar, canvi la regla i va dir: »els pensionistes han d'haver una guardiola i és amb aquesta guardiola que han de pagar les pensions si els falta diners ». I llavors crec la guardiola. ¿Amb els 500,000 milions d'euros? No !, amb zero euros.

A més va ser tan llest que ni tan sols calia posar a la guardiola tots els diners que sobrava de les cotitzacions en ella. El govern decidia que part anava a la guardiola i l'Estat va seguir quedant-se la major part de l'saldo positiu. El resultat ha estat una guardiola raquítica que només ha servit per pagar el dèficit d'uns pocs anys.

Es va començar doncs amb una primera estafa de 500.000 milions d'euros i van seguir altres i si ens governen polítics estafadors comprats pels bancs i els seus fons de pensions, a la fin, aconseguiran convertir el Sistema Públic de Pensions en una estafa piramidal ..

Si per contra, vuit milions de pensionistes no voten als polítics que els volen estafar, no voten als que no diuen molt claret el que van a fer amb les pensions, segur que aconseguiran salvar les Pensions Públiques, no seran una Estafa i funcionessin cinquanta anys més.

Com a aclariment sobre què són les estafes piramidals o també anomenades estafes Ponzi pel nom de la seva «inventor» donarem una descripció d'una d'elles que explica perquè acaben descubriendose. Et donen una llista amb deu noms i adreces i et diuen que enviïs una quantitat a el primer guardant el justificant que hauràs d'ensenyar; a continuació que facis una nova llista esborrant a el primer i posant-tu a la fi; finalment que convencis a deu persones a fer el mateix. Et diuen que quan tu siguis el primer de la llista guanyaràs una quantitat fabulosa. A la fi només cobren els primers, és a dir, estafadors que van posar en marxa el sistema perquè rapidamenete calen milions de persones. És el que s'anomena creixement o explosió exponencial. Per la seva similitud, s'acusa de fer una estafa piramidal a qui capta estalvis prometent interessos elevadíssims i en comptes de fer inversions productives se'ls queda i paga els interessos amb noves persones que li lliuren els seus estalvis.

Com es pot veure el confiar estalvis a canvi d'interessos no és una estafa piramidal. El que si ho és, és confiar els estalvis a un estafador, sigui banquer o polític.

L'CONGELACIÓ DE LES PENSIONS NO ES VA FER PER RESCATAR A LA BANCA. ES VA FER PER RESCATAR ELS ESTALVIADORS

Aclaremos conceptos.
A Espanya, l'Estat garanteix per llei que en cas de fallida d'un banc ell se’n farà càrrec i garantirà els comptes corrents, les llibretes d'estalvi i els terminis fixos fins a la quantitat de 100.000 €. Això és "salvar" o "rescatar” els estalviadors.
L'Estat va retallar pensions, sanitat, educació i es va endeutar per donar als bancs en situació de fallida els diners que devien a bancs estrangers, principalment alemanys. Això és "salvar" o "rescatar" els bancs, especialment als alemanys, convertint el deute privat de bancs i caixes d'estalvis espanyoles a bancs estrangers que es van equivocar en les seves prestem, en deute de tots els espanyols.

A Islàndia l'Estat deixo fer fallida als principals bancs, va empresonar als banquers i va crear nous bancs que van garantir tots els dipòsits dels estalviadors islandesos en els bancs trencats, però no els deutes dels bancs trencats als dipositants i bancs estrangers. L'Estat també es va endeutar, però menys, ja que es va escoltar a el poble i només va assumir el que el poble islandès va votar assumir.
Islàndia va superar la seva crisi més de pressa que Espanya i va créixer al 2016 un 7,2%, més del doble que Espanya. Ara viu un boom ecónomico (amb risc de bombolla) i amb menys d'un 3% d'atur. La por a les imposicions d'una troica de la Unió Europea ha provocat el que hagi desaparegut l'interès que tenien per ser membres de la Unió Europea.


ENLACES DE INTERÉS

Cronología del siglo XIX en España (el de las guerras civiles)

Los españoles se enfrentaron en 4 guerras civiles en este siglo, 6 si contamos las 2 de independencia de Cuba. Se luchó para abolir el feudalismo, con sus nobles, vasallos y rey absoluto; para abolir la inquisición; la esclavitud; y contra el capitalismo salvaje de los niños de 7 años trabajando en minas y fábricas.
Conviene tener un mínimo conocimiento de lo que pasó en este siglo, ni que sea a través de una lista de fechas y hechos, para entender lo duro y el sufrimiento que ha sido necesario para conquistar los derechos que ahora tenemos.
http://www.cedt.org/crono.htm

Las cifras hablan: Los recortes de la Sanidad Pública en Catalunya desde 2010 hasta antes de la crisis del coronavirus. Cuadros y Gráficos

Cuadros y Gráficos

Enlaces a otros Argumentarios

Consideramos que el estilo y presentación de Argumentarios de otras organizaciones socio-políticas puede ser útil para aportar ideas que mejoren el nuestro. Desgraciadamente no es fácil que se pueda acceder a los argumentarios que suponemos tienen la mayoría de estas organizaciones. De momento en Google hemos encontrado dos (uno en francés y otro en castellano y catalán). Los ha creado:

– El partido del Presidente de Francia Macron envió a sus simpatizantes un Argumentario en visperas de Navidad del 2018, para que durante la cena navideña pudiesen contestar a parientes críticos con el presidente y su política.
Argumentario Presidente Macron

– El partido de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha creado un Argumentario para recoger lo que consideran falsos rumores o noticias que circulan en Barcelona sobre su gestión. (Sorprendentemente dejo de actualizarse 14 meses antes de las elecciones, el 26/01/2018)
)Dicen…Dicen…


Visita virtual ↗

Haz una visita virtual al museo. Ideal para colegios y eventos.

Eventos en curso ↗

Mantente al día y consulta aquí nuestras exposiciones actuales.

Información útil ↗

Conoce nuestros horarios, precios de las entradas y descuentos.

Català