Saltar al contenido

DOCUMENTO A PRESENTAR AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

La presentació d’aquesta moció respon a la certesa que estem vivint una situació de pèrdua de drets socials i individuals en l’àmbit de les pensions. No es tracta d’una apreciació sinó d’una certesa, d’una constatació avalada per les dades de diferents organismes. La crisi econòmica actual ha tingut com a conseqüència l’augment de l’atur, l’existència d’uns salaris més baixos i la disminució demogràfica. D’altra banda, la guardiola creada amb el Pacte de Toledo està a punt d’esgotar-se per l’ús no previst i inadequat que n’ha fet el govern espanyol. El Sistema Públic de Pensions ha tingut ja dues reformes durant els últims cinc anys, la qual cosa no ha fet sinó rebaixar el poder adquisitiu de les pensions i abocar-les a una situació de gran precarietat per a molts pensionistes. Mentrestant, l’economia va créixer el primer i el segon trimestres del 2016 un 3,4%, i el tercer un 3,2. L’atur ha baixat a Catalunya, entre 2015 i 2016, del 17,7% al 14,9%; a Espanya, en el mateix període, ha passat del 20,9% al 18,6%. Si hi ha creixement econòmic i baixa l’atur, les pensions s’haurien de poder recuperar, ni que fos lentament. Però els salaris han baixat de mitjana un 0,3% entre setembre de 2015 i 2016. I, pel que fa a les càrregues socials, els empresaris han de pagar a la Seguretat Social un 0,9% menys, gràcies a les bonificacions que s’apliquen a les cotitzacions. Les conseqüències de la reforma laboral, conjuntament amb la darrera reforma de les pensions, té i tindrà un impacte nefast en la situació econòmica dels pensionistes i, encara més, en la dels futurs pensionistes. Creix l’economia i hi ha menys atur, però la precarietat laboral i la devaluació salarial, promoguda per la reforma que va aprovar el PP, ha elevat la proporció de treballadors pobres (els que, fins i tot amb feina, no arriben a uns ingressos suficients per a cobrir les necessitats bàsiques) fins al 13,2%, el tercer nivell més alt de la UE, després de Romania i Grècia. Espanya és un dels estats de la UE que té unes pensions més baixes. L’actualització de les pensions amb un 0,25% d’augment, independentment de l’IPC, no farà altra cosa que agreujar la situació. L’any 2011, la pensió representava el 72,4% del sou que cobrava el pensionista, i es preveu que l’any 2060 representi únicament el 56%, segons l’OIT. Això es veu agreujat per 2 l’aplicació d’una fórmula de càlcul de la pensió que discrimina els pensionistes de més edat, amb una reducció major de la pensió. L’aplicació d’aquesta fórmula suposarà un problema encara més greu per a les dones, que tenen una major esperança de vida. La reforma suposa, així mateix, un augment de la dificultat per a poder aspirar a una pensió plena: la jubilació serà als 67 anys, i es farà el càlcul basant-se en els darrers 25 anys cotitzats i demanant 37 anys de cotització per retirar-se amb el 100% de la base reguladora. Això, en un moment d’atur important, es pot convertir en una llosa per a aquelles persones que han estat anys a l’atur o que han tingut la desgràcia de perdre la feina en els darrers anys de la seva vida laboral. Resulta sorprenent la manca de debat social sobre aquest tema. La major part dels mitjans de comunicació vehiculen l’opinió dels economistes, que únicament veuen la possibilitat d’accentuar les mesures restrictives de la despesa, sense plantejar-se altres alternatives que siguin permeables a les necessitats socials. Considerem imprescindible que els ciutadans siguin conscients del risc que representa que es tanqui l’actual revisió dels Pactes de Toledo en els termes en què està plantejada actualment. Cal una resposta clara, unida i pública davant l’amenaça de convertir les pensions en una aportació residual. Com a alternativa a aquesta reforma que, segons FUNCAS, ens pot portar a veure retallat el poder adquisitiu de les pensions un 35%. És per això que proposem al conjunt de les forces polítiques representades al Consell Plenari de l’Ajuntament que acordin la següent

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL –

L’Ajuntament de Barcelona considera indispensable que l’Estat garanteixi per llei a tots els ciutadans i ciutadanes el cobrament d’unes pensions dignes i que es recuperin els Fons de Reserva de la Seguretat Social, que el govern del PP ha gastat per a altres finalitats de manera irresponsable. – Cal recuperar un model de revalorització automàtica de les pensions en relació amb l’IPC real, per assegurar el manteniment del poder adquisitiu, començant per l’1,9 que es va perdre ja l’any 2012. – Igualment, defensem treballar per la millora de l’actual model de pensions públiques, amb la finalitat d’avançar cap a un model de pensió i de salari mínim 3 per damunt dels 1.000 euros. Així com incorporar al Règim General de la Seguretat Social les persones empleades de la Llar, amb tots els drets, inclosa la prestació per atur i la cobertura de les llacunes de cotització. -Cal tornar a la situació anterior al 2 d’agost de 2011, en el sistema de cobertura de llacunes de cotització durant el període de càlcul de les pensions i derogar les reformes dels anys 2011 i 2013. També és necessari anar més enllà del Pacte de Toledo i promoure una reforma fiscal que permeti avançar cap a un sistema que es basi en unes cotitzacions socials i empresarials més equitatives. Els PGE han de sostenir per llei la manca d’ingressos, quan les cotitzacions no cobreixin les despeses. I, com a premissa innegociable, ens proposem lluitar per preservar els serveis públics, com a patrimoni de totes aquelles persones que no gaudeixen de cap altre patrimoni, contra la tendència de privatització que els va deteriorant i desvirtuant. Reconeixem, un cop més, el dret a uns subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas).

Barcelona, 20 de juliol de 2017

ESTE DOCUMENTO SE LE DARÁ A FIRMAR A LOS SIGUIENTES GRUPOS Y VEREMOS QUIEN LO SUBSCRIBE

Laia Ortiz Grup Municipal de Barcelona en comú

Joaquim Forn Grup Municipal Demòcrata

Francisco Sierra Grup Municipal de Ciutadans

Jordi Coronas Grup Municipal d’Esquerra Republicana

Carmen Andrés Grup Municipal del Partit dels Socialistes

Ángeles Esteller  Grup Municipal del Partit Popular

Maria Rovira Grup Municipal de la CUP-Capgirem

Gerard Ardanuy Regidor no adscrit

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Español